Archiwa miesięczne: Grudzień 2016

Ogłoszenia Parafialne – 01.01.2017

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

  1. Dzisiaj z racji I niedzieli miesiąca, adoracja Najświętszego Sakramentu po każdej Mszy św.
  1. W piątek 6 stycznia przeżywamy Uroczystość Objawienia Pańskiego – popularnie – Trzech Króli. Msze św. jak w niedzielę. Na każdej Mszy św. błogosławieństwo kadzidła i kredy. Taca z tego dnia przeznaczona jest na misje.

DZIECIĘCA DRUŻYNA POŻARNICZA MAŁA STRAŻ zaprasza na JASEŁKA po Mszy św.  dla dzieci.    Czytaj dalej Ogłoszenia Parafialne – 01.01.2017

Sakrament Małżeństwa – 30.12.2016

GALERIA:  http://tiny.pl/gdwrf

Ślubując sobie wierność i miłość, mężczyzna i kobieta zawierają związek małżeński, a Chrystus umacnia ich miłość swoją miłością, jaką okazuje Kościołowi. W tym sakramencie Chrystus zbliża się do nowożeńców i mocą swego Ducha tak ich udoskonala, aby ich ludzka miłość ciągle się rozwijała, pokonując wszystkie próby życia. Odtąd całe życie małżonków ma być przeniknięte miłością Chrystusową, którą mają sobie wzajemnie okazywać. „Dla chrześcijańskich małżonków— stwierdza papież Paweł VI — objawy wzajemnej czułości są przeniknięte tą miłością, jaką czerpią oni z Serca Bożego.

W sakramencie małżeństwa Chrystus daje różne łaski konieczne do wypełnienia obowiązków nowego stanu, czyli kształtowania życia małżeńskiego i rodzinnego, tworzenia odpowiedniego klimatu, koniecznego do właściwego wychowania dzieci itp.

/Ks. Michał Kaszowski/

Św. Szczepana – 26 grudzień 2016

Sakrament Chrztu Świętego – 26.12.2016

GALERIA: http://tiny.pl/gdrgq

Chrzest jako pierwszy sakrament nowego Przymierza jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą wprowadzającą do życia w Duchu i otwierającą dostęp do następnych sakramentów. Chrzest udzielany przez zanurzenie lub polanie wodą dzięki działaniu Ducha Świętego jest obmyciem, które oczyszcza, uświęca i usprawiedliwia, oznacza i urzeczywistnia śmierć dla grzechu i wejście w życie Trójcy Świętej przez upodobnienie do misterium paschalnego Chrystusa.
W naturalnej symbolice woda uwalnia od brudu i jest konieczna do tego, by żyć. Znak obmycia wodą oznacza pogrzebanie osoby ochrzczonej w śmierci Chrystusa, z której powstaje ona przez zmartwychwstanie z Nim jako nowe stworzenie do życia według Ducha Świętego.
Konieczności przyjmowania chrztu domaga się Pan Jezus, który powiedział: „Kto wierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie wierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16). Powiedział też: „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3, 5).
Chrzest przyjmuje się jeden raz w życiu, ponieważ wyciska on na duszy niezatarte, duchowe znamię, ‚charakter’, który uzdalnia ochrzczonego do uczestnictwa w kulcie chrześcijańskim.

 

Ogłoszenia Parafialne – 25.12.2016

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

„Zawsze ilekroć pozwolisz, aby Bóg pokochał innych przez Ciebie, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie”. Niech dzień przyjścia Jezusa będzie niezwykłym świętem i napełni Was nową wiarą. Niech ona przenika Wasze codzienne życie, prace, szczęścia, trudy i cierpienia. Pozwólcie, aby Jezus działał w Was i przez Was. Niech ten Boży czas będzie okazją do zamyślenia się nad dobrocią i wielkością Naszego Pana, a Maryja czuwająca w Betlejem, niech uprosi Wszystkim potrzebne łaski na 2017 rok.

  1. Dzisiaj i jutro niedzielny porządek Mszy św.
  1. Składam serdeczne podziękowanie Państwu Ciepielom, Pani Lech Halinie za ofiarowane choinki do kościoła, oraz osobom, które udekorowały nasz kościół i Grzegorzowi Dubińskiemu, który przygotował szopkę.
  1. W najbliższy piątek będziemy przeżywać Święto ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI i JÓZEFA.
  1. Zapraszamy wszystkich do uroczystego zakończenia roku w sobotę, na Mszę św. o godz. 18.00. Przed Najświętszym Sakramentem przeprosimy Boga za wszystkie  grzechy osobiste, społeczne i narodowe oraz zaniesiemy modlitwy dziękczynne  uwieńczone śpiewem hymnu „TE  DEUM”.

Czytaj dalej Ogłoszenia Parafialne – 25.12.2016