Archiwa miesięczne: Kwiecień 2017

Misje Miłosierdzia – 29.04.2017

O Jezu. Boski nasz Odkupicielu, który przyszedłeś rzucić ogień na ziemię i bardzo
pragniesz, aby on już zapłonął (Łk 12 49), rozpal nasze umysły i serca pragnieniem
zbawienia całego świata i każdego człowieka, aby nikt nie zginął z tych, których Ci
dał Ojciec i by także naszego pokolenia nikt nie wyrwał z Twojej ręki (J 10, 28).

IMG_1676p.jpg

IMG_1694,,.jpg

IMG_1714,,.jpg

GALERIA:  POWITANIE
FILM:  Misje Miłosierdzia – 29.04.2017

Ogłoszenia Parafialne – 30.04.2017

                                         III   NIEDZIELA    WIELKANOCNA

milo.jpg

  1. W dniu wczorajszym w naszej Parafii rozpoczęły się Misje Miłosierdzia, które potrwają do soboty 6 maja. W naszym kościele gościmy obraz Jezusa Miłosiernego oraz relikwie św. Faustyny. Pożegnanie w sobotę w czasie Mszy św. o 16.00.

    PATRZ:   MISJE ŚWIĘTE
    Czytaj dalejPROGRAM MISJI MIŁOSIERDZIA

  1. Od jutra rozpoczynają się nabożeństwa majowe w naszym kościele w dni powszednie o godz. 17.30, a w niedzielę o 16.30 i następnie Msza Św. wieczorna. Zachęcam do śpiewania Litanii Loretańskiej przy ozdobionych krzyżach  i kapliczkach.
  2. W środę (3 maja) – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, dzień modlitw za Ojczyznę i rodaków przebywających na emigracji, a także dzień spowiedzi. Ofiary składane na tacę niech będą wyrazem naszej wdzięczności dla Ojca Misjonarza.

Msze Św. o godz. 10.00,  dla dzieci o 16.00 a o godz. 18.00 odprawi ks. Biskup Ireneusz Pękalski.
Czytaj dalej Ogłoszenia Parafialne – 30.04.2017

Święto Miłosierdzia Bożego -23.04.2017

Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny:mil.jpg

Pragnę, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia.

To pragnienie po raz pierwszy wypowiedział Pan Jezus w Płocku w 1931 r.:
„Święto to wyszło z wnętrzności miłosierdzia mojego i jest zatwierdzone w głębokościach zmiłowań moich. Wszelka dusza wierząca i ufająca miłosierdziu mojemu – dostąpi go”.

„W tym dniu kapłani będą mówić ludziom o wielkim i niezgłębionym miłosierdziu moim”.

Dzieło odkupienia owocuje i aktualizuje się w sakramentach świętych, o których mówi liturgia Święta Miłosierdzia. Chrzest, sakrament pokuty, Eucharystia są niewyczerpanymi źródłami Miłosierdzia Bożego.

„Pragnę – powiedział Pan Jezus – aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski, niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat”.

Chrzest Święty – 23.04.2017

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego.  /Mt 28, 19-20/

Chrzest jako pierwszy sakrament nowego Przymierza jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą wprowadzającą do życia w Duchu i otwierającą dostęp do następnych sakramentów. Chrzest udzielany przez zanurzenie lub polanie wodą dzięki działaniu Ducha Świętego jest obmyciem, które oczyszcza, uświęca i usprawiedliwia, oznacza i urzeczywistnia śmierć dla grzechu i wejście w życie Trójcy Świętej przez upodobnienie do misterium paschalnego Chrystusa.
IMG_1604.jpg
IMG_1620.jpg
 GALERIA:  Zdjęcia

Ogłoszenia Parafialne – 23.04.2017

ŚWIĘTO  BOŻEGO  MIŁOSIERDZIA  
/ II   NIEDZIELA    WIELKANOCNA /

Miłosierny.jpg

  1. Dzisiaj o godz. 16.30 Koronka do Bożego Miłosierdzia, za odmówienie tej modlitwy wobec Najświętszego Sakramentu pod zwykłymi warunkami można uzyskać odpust zupełny, oraz  Msza Św.

  1. Prze kościołem zbiórka ofiar do puszek jako wyraz solidarności z narodem syryjskim.
  1. Rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia.  Patronalne święto Caritas.

Czytaj dalej Ogłoszenia Parafialne – 23.04.2017

Misje święte – przygotowanie

Misje święte – 29.04 – 06.05. 2017

MODLITWA W INTENCJI MISJI
O Jezu. Boski nasz Odkupicielu, który
przyszedłeś rzucić ogień na ziemię i bardzo
pragniesz, aby on już zapłonął (Łk 12 49)
rozpal nasze umysły i serca pragnieniem
zbawienia całego świata i każdego człowieka,
aby nikt nie zginął z tych, których Ci dał
Ojciec i by także naszego pokolenia nikt nie
wyrwał z Twojej ręki (J 10, 28).
O Jezu, Dobry Pasterzu, wzbudź w naszym
Kościele apostolską gorliwość pasterzy i
wiernych. Pobłogosław dzieło Misji
Świętych, które podejmujemy

Czytaj dalej:     MISJE ŚWIĘTE
Program Misji Miłosierdzia
Sobota Rozpoczęcie – powitaniem o godz. 17.15 obraz przyjeżdża o 17,30 Godz. 18 – Msza św. (Program powitania – patrz: PRO MEMORIA)
Niedziela Bóg jest miłością (nauki wstępne)
Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę: 8.00; 10.00; 11.30 (dzieci); 16.30. o godz. 15,00 W Godzinie Miłosierdzia (nabożeństwo w kościele)
(od poniedziałku) Różaniec (jedna tajemnica) i wprowadzenie do Misji Miłosierdzia – 15 minut przed Mszą św. o 10,00 oraz Nabożeństwo Majowe z wprowadzeniem do Misji Miłosierdzia o 17,30

Czytaj dalej
:   Program Misji Miłosierdzia

IMG_1587nnn.jpg

Zdjęcia: Zdjęcia