Sakrament Małżeństwa – 24.08.2019

„Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz,
że Cię nie opuszczę aż do śmierci.
Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący,
w Trójcy Jedyny i wszyscy święci.”
IMG_5599.jpgpppp.jpg
Galeria: Ślub