Archiwa miesięczne: Marzec 2020

Zwiastowanie Pańskie – 25.03.2020

Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą!

„Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. (Łk 1, 26-38)

adoracja_25_03_2020.jpg