Adoracja Eucharystyczna – 06.09.2020

Panie Jezu Chryste przychodzimy do Ciebie na Twoje wezwanie, klękamy przed Tobą ukrytym w Najświętszym Sakramencie, z wiarą i nadzieją!
Na początku nowego roku szkolnego najbardziej potrzebna nam nadzieja.