Adoracja Eucharystyczna – 05.09.2021

1. Cóż Ci, Jezu, damy Za Twych łask strumienie?
Z serca Ci składamy korne dziękczynienie.

Ref. Panie nasz, króluj nam, Boże nasz, króluj nam.
Poprzez wieczny czas króluj, Jezu, nam.