Z życia parafii – w trosce o bezdomnych

Dom Wspólnoty im. PIERWSZYCH SIEDMIU DIAKONÓW

Na terenie naszej parafii przy ul. Konopnej 17 został założony dom dla osób bezdomnych.  Ideą jest stworzenie domu wspólnotowego dla osób którzy tracąc wszystko weszli na drogę bezdomności, ale którzy nadal noszą w sercu pragnienie powrotu do samodzielności, pełni życia społecznego, rodzinnego, do życia wiarą. Bezdomni ci to osoby które ukończyły różnego rodzaju terapię, są raczej sprawni fizycznie i rokują powrót do normalności. Luka w systemie społecznym nie daje szans wyrwania się z bezdomności i osoby te skazane są zazwyczaj na przetłoczone domy opieki które niczego nie oferują. Panowie którzy do nas trafili i będą trafiali będą polecone przez swoich dotychczasowych opiekunów z różnych domów społecznych z Łodzi jako osoby rokujące, a w szczególności będą to podopieczni Sióstr Kalkutek z Łodzi.

Prosimy o modlitwę w intencji tego dzieła.

Galeria: Dom Wspólnoty

Jeśli chcesz włączyć się tą inicjatywę proszę o kontakt: Adrian tel.

515044450  bezdomni(at)seliga.pl

Galeria: