Katecheza dorosłych – 25.11.2021

Katecheza dorosłych jest miejscem wspólnotowego rozwiązywania problemów religijno-moralnych. W życiu dorosłych chrześcijan wiara jest wciąż na nowo konfrontowana z życiem. Pojawiające się trudności powinny znaleźć możliwość rozwiązania dzięki katechezie, w której może uczestniczyć dojrzały chrześcijanin.
/ks. Radosław Chałupniak/

„I znowu zasiedliśmy do szkolnych ławek aby z zainteresowaniem słuchać księdza Proboszcza, który w listopadowy czwartkowy wieczór wyjaśniał nam rodzaje i znaczenie odpustów. Kierował do nas słowa zachęty byśmy swoim śpiewem oraz czytaniem słów Pisma Świętego na Eucharystii czynili to na chwałę Bożą. Mieliśmy wiele pytań i propozycji tematów na następne spotkania na które czekamy z niecierpliwością”. /uczestnik/