Z życia parafii – 19.02.2022

Sakrament Małżeństwa – 19.02.2022

„Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo (…) Mężowie tak powinni kochać swoje żony jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje” (Ef 5, 25n.28).

Sakrament małżeństwa jest przymierzem między ochrzczonymi, mężczyzną i kobietą, którzy tworzą ze sobą wspólnotę życia i miłości, skierowaną na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa. Sam Bóg jest twórcą małżeństwa. Wpisane jest ono, bowiem w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy.

Foto: Ślub