Pogrzeb Ks. Bpa Adama Lepy – 07.05.2022

 
W środę 27 kwietnia br. w 83 roku życia, 60 roku kapłaństwa i 34 roku biskupstwa odszedł – śp. ksiądz biskup senior Adam Lepa – biskup pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej. Dziś kończą się dwudniowe uroczystości pogrzebowe duchownego.
– Ks. Bp Adam Lepa urodził się 17 marca 1939 roku w Łodzi. W marcu 1961 roku przyjął święcenia kapłańskie. Na swoją pierwszą parafię został skierowany do Dobronia pod Pabianicami. Po latach został honorowym obywatelem tej gminy.
Jako wikariusz pracował w latach 1962-1964 w parafii św. Wojciecha w Dobroniu, a w latach 1964-1978 w parafii Przemienienia Pańskiego w Łodzi. Funkcję proboszcza pełnił w dwóch parafiach łódzkich: w latach 1978-1981 w parafii św. Urszuli Ledóchowskiej i w latach 1981-1988 w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
4 grudnia 1987 papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji łódzkiej i biskupem tytularnym Regiany. Święcenia biskupie otrzymał 2 stycznia 1988. Głównym konsekratorem był prymas Polski kardynał Józef Glemp.
Od 1994 r prowadził zajęcia dydaktyczne w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zaś w latach 1975-2014 wykładał Pedagogikę mass mediów w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi.
Był autorem 12 książek oraz kilkuset artykułów naukowych i prasowych poświęconych głównie problematyce mediów.
Odszedł niosący chrześcijańskie posłannictwo prawdy duszpasterz i społecznik, a nade wszystko skromny i serdeczny człowiek, pełen troski o losy Kościoła, Narodu i Rzeczypospolitej Polskiej.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen