Adoracja Eucharystyczna – 05.06.2022

Jezu miłości Twej
Ukryty w Hostii tej
Wielbimy cud
             Żeś się pokarmem stał
             Żeś nam swe ciało dał
             Żeś skarby łaski zlał
             Na wierny lud
Dla biednych stworzeń Twych
Co ostrzem grzechów swych
Zraniły Cię
             Włócznią co w boku tkwi
             Otwierasz serca drzwi
             By w Twojej boskiej krwi
             Obmyły się
I w Boskim Sercu tam
Schronienie dajesz nam
O Jezu mój
              Aby nas żądłem swym
              Wróg nasz nie dotknął w Nim
              By się przed piekła złem
              Lud ukrył Twój