Boże Ciało – 16.06.2022

Boże Ciało (Corpus Christi) to radosne święto, podczas którego katolicy wspominają Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Pierwszy raz było obchodzono w XIII wieku we Francji. Biskup Liege pod wpływem objawień św. Joanny z Cornillon ustanowił je dla swojej diecezji. W Polsce święto Bożego Ciała obchodzone jest od XIV wieku. Jako pierwszy wprowadził tę uroczystość biskup Nankier w 1320 r. w diecezji krakowskiej.

Galeria:  Boże Ciało 2022