Z życia parafii – 24.07.2022

Sakrament Chrztu Świętego

Sakrament Chrztu Świętego sprawia, iż na duszy człowieka Chrystus wyciska niezatarte znamię, jakby pieczęć przynależności do Chrystusa, znak, że stajemy się Jego własnością, Jego dzieckiem, że z Chrystusem zaczynamy nowe życie. To znaczy, że chrzest czyni nas „nowym człowiekiem”, Dzieckiem Bożym.

Foto: Chrzest