Adoracja Eucharystyczna – 07.08.2022

Panie Jezu Chryste chcemy Cię słuchać i podążać za Tobą jak Abraham. Na drodze wiary każdego z nas spotykamy wyzwania i trudy na podobieństwo Abrahama, gdy wzywasz nas na nową drogę życia, gdy oczekujesz wierności podjętym przyrzeczeniom, gdy chcesz przyjąć ofiarę z daru naszego serca. Chcemy odpowiadać tak jak on, ale brak nam wiary. Dlatego z ufnością wołamy: PANIE przymnóż nam wiary!

JA WIEM W KOGO JA WIERZĘ

Ja wiem, w Kogo ja wierzę stałością duszy mej:
Mój Pan w tym Sakramencie, pełen potęgi swej.
To ten, co zstąpił z nieba, co życie za mnie dał
I pod postacią Chleba pozostać z nami chciał.

Ja wiem, w kim mam nadzieję, w słabości mojej moc:
To Ten, przed Którym światło pali się w dzień i w noc.
On moim szczęściem w życiu, On światłem w zgonu dzień.
Zwycięża mroki grzechu, rozprasza śmierci cień.

Ja wiem, kogo miłuję nad wszelki świata czar,
Kto poi duszę moją, kto zna miłości żar:
To Król nad wszystkie króle, wielki i słodki Pan,
Co karmi dusze głodne Ciałem i Krwią swych ran.