Adoracja Eucharystyczna – 02.10.2022

Bądźże pozdrowiona Hostyjo żywa!
W której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa.

/Witaj Jezu, Synu Maryi,
Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyi./bis

Bądźże pozdrowione drzewo żywota,
Niech kwitnie niewinność, anielska cnota.

Witaj Jezu…

Bądźże pozdrowiony Baranku Boży,
Zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się sroży.

Bądźże pozdrowiony Anielski Chlebie,
W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie.

Witaj Jezu…

Audio: