Adoracja Eucharystyczna – 04.12.2022

Ref. Boże, jesteś moim Bogiem, 
Ciebie z troską szukam.

1. Ciebie całą duszą pragnę
i z tęsknotą oczekuje. 
Jak spękana, zeschła ziemia 
w czas posuchy wody łaknie. 

Ref. Boże, jesteś moim Bogiem, 
Ciebie z troską szukam. 

2. W Twej świątyni ujrzeć pragnę, Twą potęgę, moc i chwałę. –
Bowiem Twoją miłość. Panie, – Bardziej cenię niźli życie.

3. Póki tylko istnieć będę, Pragnę Ciebie chwalić. Boże,
Dusza moja pełna szczęścia, Będzie śpiewać Ci z radością.

4. Jesteś mym wspomożycielem – Cień Twych skrzydeł daje radość.
Całym sercem lgnę do Ciebie, – Twa prawica mnie prowadzi

Audio: