Archiwum kategorii: Adoracja

Adoracja Eucharystyczna – 06.11.2022

Pójdź do Jezusa, do niebios bram.
W Nim tylko szukać pociechy nam,
On Cię napoi Krwią swoich ran,
On Ojciec, Lekarz Pan

Ref.: Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud,
Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud,
Przemień, o Jezu, smutny ten czas,
O Jezu pociesz nas!

Że z nami jesteś, pozwól to czuć,
Nadzieję naszą omdlałą wzbudź;
Daj przetrwać mężnie prób ziemskich czas.
O Jezu, pociesz nas!

Gdy nas otoczy krzyżowy cień,
Daj przy ołtarzu w smutny ten dzień
Znaleźć ochłodę, męstwo i wzór.
W Tobie, o Jezu mój.

Audio:

Adoracja Eucharystyczna – 02.10.2022

Bądźże pozdrowiona Hostyjo żywa!
W której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa.

/Witaj Jezu, Synu Maryi,
Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyi./bis

Bądźże pozdrowione drzewo żywota,
Niech kwitnie niewinność, anielska cnota.

Witaj Jezu…

Bądźże pozdrowiony Baranku Boży,
Zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się sroży.

Bądźże pozdrowiony Anielski Chlebie,
W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie.

Witaj Jezu…

Audio:

Adoracja Eucharystyczna – 07.08.2022

Panie Jezu Chryste chcemy Cię słuchać i podążać za Tobą jak Abraham. Na drodze wiary każdego z nas spotykamy wyzwania i trudy na podobieństwo Abrahama, gdy wzywasz nas na nową drogę życia, gdy oczekujesz wierności podjętym przyrzeczeniom, gdy chcesz przyjąć ofiarę z daru naszego serca. Chcemy odpowiadać tak jak on, ale brak nam wiary. Dlatego z ufnością wołamy: PANIE przymnóż nam wiary!

JA WIEM W KOGO JA WIERZĘ

Ja wiem, w Kogo ja wierzę stałością duszy mej:
Mój Pan w tym Sakramencie, pełen potęgi swej.
To ten, co zstąpił z nieba, co życie za mnie dał
I pod postacią Chleba pozostać z nami chciał.

Ja wiem, w kim mam nadzieję, w słabości mojej moc:
To Ten, przed Którym światło pali się w dzień i w noc.
On moim szczęściem w życiu, On światłem w zgonu dzień.
Zwycięża mroki grzechu, rozprasza śmierci cień.

Ja wiem, kogo miłuję nad wszelki świata czar,
Kto poi duszę moją, kto zna miłości żar:
To Król nad wszystkie króle, wielki i słodki Pan,
Co karmi dusze głodne Ciałem i Krwią swych ran.

Adoracja Eucharystyczna – 05.06.2022

Jezu miłości Twej
Ukryty w Hostii tej
Wielbimy cud
             Żeś się pokarmem stał
             Żeś nam swe ciało dał
             Żeś skarby łaski zlał
             Na wierny lud
Dla biednych stworzeń Twych
Co ostrzem grzechów swych
Zraniły Cię
             Włócznią co w boku tkwi
             Otwierasz serca drzwi
             By w Twojej boskiej krwi
             Obmyły się
I w Boskim Sercu tam
Schronienie dajesz nam
O Jezu mój
              Aby nas żądłem swym
              Wróg nasz nie dotknął w Nim
              By się przed piekła złem
              Lud ukrył Twój

Adoracja Eucharystyczna – 05.12.2021

Pójdź do Jezusa, do niebios bram.
W Nim tylko szukać pociechy nam,
On Cię napoi Krwią swoich ran,
On Ojciec, Lekarz Pan.

Ref.: Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud,
Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud,
Przemień, o Jezu, smutny ten czas,
O Jezu pociesz nas!

Że z nami jesteś, pozwól to czuć,
Nadzieję naszą omdlałą wzbudź;
Daj przetrwać mężnie prób ziemskich czas.
O Jezu, pociesz nas!

Audio