Archiwum kategorii: Adoracja

Adoracja Eucharystyczna – 05.12.2021

Pójdź do Jezusa, do niebios bram.
W Nim tylko szukać pociechy nam,
On Cię napoi Krwią swoich ran,
On Ojciec, Lekarz Pan.

Ref.: Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud,
Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud,
Przemień, o Jezu, smutny ten czas,
O Jezu pociesz nas!

Że z nami jesteś, pozwól to czuć,
Nadzieję naszą omdlałą wzbudź;
Daj przetrwać mężnie prób ziemskich czas.
O Jezu, pociesz nas!

Audio

Adoracja Eucharystyczna – 07.11.2021

1. Wszystko Tobie oddać pragnę
I dla Ciebie tylko żyć.
Chcę Cię, Jezu, kochać wiernie,
Dzieckiem Twoim zawsze być!
Ref.
Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć,
Serce moje, duszę moją, Panie Jezu, weź.

2. Wszystko Tobie oddać pragnę
Od najmłodszych moich lat.
Pomóż, Jezu, by mnie nie zwiódł
pokusami swymi świat.

3. Wszystko Tobie oddać pragnę,
W duszy czuję święty żar.
To Ty dajesz dziecku swemu
Twojej łaski Boży dar.

Adoracja Eucharystyczna – 03.10.2021

Jan Kochanowski

Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?

Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie,
I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie.

Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszytko Twoje,
Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje.

Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy,
Bo nad to przystojniejszej ofiary nie mamy.

Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi
I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi.

Audio:

Adoracja Eucharystyczna – 03.07.2021

JA WIEM, W KOGO JA WIERZĘ

1. Ja wiem, w Kogo ja wierzę stałością duszy mej:
Mój Pan w tym Sakramencie, pełen potęgi swej.
To ten, co zstąpił z nieba, co życie za mnie dał
I pod postacią Chleba pozostać z nami chciał.

2. Ja wiem, w Kim mam nadzieję, w słabości mojej moc:
To Ten, przed Którym światło pali się w dzień i w noc.
On moim szczęściem w życiu, On światłem w zgonu dzień.
Zwycięża mroki grzechu, rozprasza śmierci cień.

3. Ja wiem, Kogo miłuję nad wszelki świata czar,
Kto poi duszę moją, kto zna miłości żar:
To Król nad wszystkie króle, wielki i słodki Pan,
Co karmi dusze głodne Ciałem i Krwią swych ran.

Audio: