Archiwum kategorii: Galeria

11 lutego – Światowy Dzień Chorego

Od 1992 roku, z inicjatywy papieża Jana Pawła II, 11 lutego jest Światowym Dniem Chorego. Ojciec Święty ustanawiając ten dzień napisał: „Światowy Dzień Chorego ma na celu uwrażliwienie Ludu Bożego i – w konsekwencji – wielu katolickich instytucji działających na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym; pomagania chorym w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych, popieranie coraz cenniejszego zaangażowania wolontariatu”. W tym dniu szczególnie pamiętajmy o chorych, którzy żyją blisko nas, a którym możemy w jakikolwiek sposób pomóc.

11_02_2017_9....jpg

GALERIA: zdjęcia

W zimowej szacie -styczeń 2017

GALERIA:    zdjęcia

1. Co dzień wieczorem, na odgłos dzwonu
Niech wspólnym tętnem serca w nas biją,
To Ty nas wzywasz do swego tronu,
Królowo nasza, Maryjo!

Ref.: Królowo Polski, jestem przy Tobie,
Pamiętam, czuwam na każdy czas,
Z twej Jasnej Góry o każdej dobie,
Wciąż do Jezusa prowadź nas.

2. Jestem przy Tobie dziś i na wieki,
Przy Sercu Twoim i Twego Syna
Twej pragnę mocy, Twojej opieki,
Królowo nasza jedyna!

IMG_7316,...jpg

Objawienie Pańskie – 06.01.2017

Święto Trzech Króli jest jednym z najstarszych świąt w Kościele. Obchodzono je na Wschodzie od III wieku, a na Zachód przedostało się pod koniec IV wieku.

Słowo „Epifania” znaczy „objawienie”. Epifania, podobnie jak Boże Narodzenie, przedstawia nam Boga, który staje się widzialnym, z tą różnicą jednak, że teraz nie tylko Żydom, ale i poganom okazuje Bóg Syna swego. Już Izajasz proroczo widzi Kościół pod figurą Jerozolimy, do której „napływa mnogość pogan, złoto i kadzidło przynosząc”. (Iz 60 1-6)

GALERIA: Jasełka
FILM:   http://tiny.pl/gdfl4
INSTAGRAM:  https://www.instagram.com/mbnpparafia/

06_01_2017_17...p.jpg

Sakrament Małżeństwa – 30.12.2016

GALERIA:  http://tiny.pl/gdwrf

Ślubując sobie wierność i miłość, mężczyzna i kobieta zawierają związek małżeński, a Chrystus umacnia ich miłość swoją miłością, jaką okazuje Kościołowi. W tym sakramencie Chrystus zbliża się do nowożeńców i mocą swego Ducha tak ich udoskonala, aby ich ludzka miłość ciągle się rozwijała, pokonując wszystkie próby życia. Odtąd całe życie małżonków ma być przeniknięte miłością Chrystusową, którą mają sobie wzajemnie okazywać. „Dla chrześcijańskich małżonków— stwierdza papież Paweł VI — objawy wzajemnej czułości są przeniknięte tą miłością, jaką czerpią oni z Serca Bożego.

W sakramencie małżeństwa Chrystus daje różne łaski konieczne do wypełnienia obowiązków nowego stanu, czyli kształtowania życia małżeńskiego i rodzinnego, tworzenia odpowiedniego klimatu, koniecznego do właściwego wychowania dzieci itp.

/Ks. Michał Kaszowski/

Św. Szczepana – 26 grudzień 2016

Sakrament Chrztu Świętego – 26.12.2016

GALERIA: http://tiny.pl/gdrgq

Chrzest jako pierwszy sakrament nowego Przymierza jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą wprowadzającą do życia w Duchu i otwierającą dostęp do następnych sakramentów. Chrzest udzielany przez zanurzenie lub polanie wodą dzięki działaniu Ducha Świętego jest obmyciem, które oczyszcza, uświęca i usprawiedliwia, oznacza i urzeczywistnia śmierć dla grzechu i wejście w życie Trójcy Świętej przez upodobnienie do misterium paschalnego Chrystusa.
W naturalnej symbolice woda uwalnia od brudu i jest konieczna do tego, by żyć. Znak obmycia wodą oznacza pogrzebanie osoby ochrzczonej w śmierci Chrystusa, z której powstaje ona przez zmartwychwstanie z Nim jako nowe stworzenie do życia według Ducha Świętego.
Konieczności przyjmowania chrztu domaga się Pan Jezus, który powiedział: „Kto wierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie wierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16). Powiedział też: „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3, 5).
Chrzest przyjmuje się jeden raz w życiu, ponieważ wyciska on na duszy niezatarte, duchowe znamię, ‚charakter’, który uzdalnia ochrzczonego do uczestnictwa w kulcie chrześcijańskim.

 

Z życia parafii – 3 lipca 2016

Dnia 14 czerwca 2016 r. Ks. Abp Marek Jędraszewski Metropolita Łódzki zatwierdził przedstawiony przez ks. Proboszcza skład Rady Duszpasterskiej Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Łodzi w składzie:

Przewodniczący:     ks. Ryszard Szmist – proboszcz,

Członkowie:             Cal Dariusz; Dreko Stefan; Hasińska Teresa; Kaczmarek Arkadiusz;  Kornacki Arkadiusz; Lech Halina; Lipińska Joanna; Ługowska Jadwiga; Seliga Adrian; Szymczyk Marlena.

Ks. Abp Marek Jędraszewski Metropolita Łódzki powołał na wniosek ks. Proboszcza skład Rady Ekonomicznej Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Łodzi w składzie:

Przewodniczący:     ks. Szmist Ryszard – proboszcz,

Członkowie:            Bibik Ireneusz; Janus Henryk; Kosiec Stanisław; Sosiński Jan; Wojtczak Roman

Kadencja Rad kończy się 14 czerwca 2021 roku. Wszystkim wymienionym osobom z serca pobłogosławił ks. Arcybiskup. Członkowie Rad złożyli właściwe przyrzeczenia w niedzielę 03 lipca 2016 r. w czasie Mszy św. o godz. 10.00.

GALERIA:   Foto

 

 

Z życia parafii – Odpust Parafialny

Odpust Parafialny –  Niedziela 26 czerwca 2016

Uroczystą Mszę Św. (Sumę) celebrował, wygłosił kazanie i poprowadził procesję dziekan dekanatu aleksandrowskiego – ks. kan. Gabriel Kołodziej. Na uroczystości byli jeszcze obecni: ks. Adam Janiszewski – proboszcz par. Zesłania Ducha Świętego w Aleksandrowie; Marek Bąk mieszkający na terenie parafii; Ojciec Krzysztof Jezierski – proboszcz z Grotnik;  ks. kanonik Stanisław Łaski – proboszcz z Dalikowa;  ks. Marcin Targaszewski – proboszcz z Bełdowa;  ks. Jarosław Jurga – proboszcz z Rąbienia.

od1.jpg

GALERIA:  Odpust parafialny