Archiwum kategorii: Katecheza dla dorosłych

Katecheza dorosłych – 25.11.2021

Katecheza dorosłych jest miejscem wspólnotowego rozwiązywania problemów religijno-moralnych. W życiu dorosłych chrześcijan wiara jest wciąż na nowo konfrontowana z życiem. Pojawiające się trudności powinny znaleźć możliwość rozwiązania dzięki katechezie, w której może uczestniczyć dojrzały chrześcijanin.
/ks. Radosław Chałupniak/

„I znowu zasiedliśmy do szkolnych ławek aby z zainteresowaniem słuchać księdza Proboszcza, który w listopadowy czwartkowy wieczór wyjaśniał nam rodzaje i znaczenie odpustów. Kierował do nas słowa zachęty byśmy swoim śpiewem oraz czytaniem słów Pisma Świętego na Eucharystii czynili to na chwałę Bożą. Mieliśmy wiele pytań i propozycji tematów na następne spotkania na które czekamy z niecierpliwością”. /uczestnik/

Katecheza dla dorosłych – 14.11.2019

Ziemia Święta
Któż z nas, dzieci Abrahama i uczniów Chrystusa, nie marzy skrycie o pielgrzymce do Ziemi, która była niemym świadkiem narodzin naszej wiary? Któż nie chciałby przemierzać dróg, którymi chodzili Patriarchowie, podziwiać krajobrazów, w które wpatrywali się Sędziowie i Prorocy, być w tych samych miejscach, gdzie nauczał najpierw Jezus, a potem Apostołowie?
Ziemia Święta
katech_14_11.2019.jpg

Katecheza Dorosłych – 26.04.2018

Temat: Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu
Stwierdzenie o tym, że grzechy (bluźnierstwo) przeciwko Duchowi Świętemu nie mogą zostać darowane, znajdujemy w Ewangelii św. Marka. Wypowiedział je Jezus widząc zatwardziałość faryzeuszy i to, z jak wielką siłą przeciwstawiali się Ewangelii i Jego cudom je potwierdzającym.
Warto zatem zastanowić się nad przestrogą, jaką znajdujemy w Katechizmie Kościoła Katolickiego: „Kto by… zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. (Mk 3, 29).
kkkkk.jpg
GALERIA: Katecheza

Katecheza dorosłych – 08.03.2018

Katecheza dorosłych – SAKRAMENTALIA
KKK 1667 „Święta Matka Kościół ustanowił sakramentalia. Są to znaki święte, które z pewnym podobieństwem do sakramentów oznaczają skutki, przede wszystkim duchowe, a osiągają je przez modlitwę Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia głównego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia” (Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 60; por. KPK, kan. 1166; KKKW, kan. 867).
IMG_7703...
Galeria: Katecheza

 

Katecheza dorosłych – 22.02.2018

Katecheza: Łaski sakramentalne
Łaska Boża jest to dar wewnętrzny i nadprzyrodzony, który Bóg daje człowiekowi ze względu na zasługi Pana Jezusa, aby nas zbawić.
Łaską uczynkową nazywamy tę łaskę Bożą, która pomaga spełniać uczynki potrzebne do zbawienia. Łaską uświęcającą nazywamy tę łaskę Bożą, która duszę człowieka oczyszcza, uświęca, czyni ją piękną i podnosi nas do godności dzieci Bożych.

Ten niewidzialny, czyli wewnętrzny dar, niezasłużony, nadprzyrodzony, który nam Pan Bóg daje dla zasług Jezusa Chrystusa, aby nas zbawić, nazywamy łaską Boską.
IMG_7646pp.jpg
Galeria:  Katecheza_22.02.2018

Katecheza dla dorosłych (4) – 26.10.2017

Msza Święta (4) – Gesty i postawy modlitewne.
Klęczymy, stoimy, siedzimy w czasie Mszy Świętej.
Przepisy liturgiczne zachęcają do zachowania przez wszystkich uczestników jednolitych postaw ciała. Postawa stojąca w naszej europejskiej kulturze oznacza zawsze szacunek, opanowanie, gotowość do wykonania określonych zadań. Postawa siedząca ułatwia wsłuchanie się w proklamowane, a później komentowane Słowo Boże. Postawa klęcząca zawsze oznacza uwielbienie Boga, a także uznanie własnej grzeszności
IMG_5762p.jpg
Galeria:Katecheza 4

Katecheza dla dorosłych (3) – 12.10.2017

TEMAT: Msza Święta (3)
„Szukając zrozumienia Eucharystii, największego Daru Pana Jezusa, w którym ofiarowuje nam siebie samego, warto przejść krok po kroku całą drogę, po której On do nas biegnie.
Od jakiego zatem gestu zaczyna się Eucharystia? Najczęściej dawana spontanicznie odpowiedź brzmi: znak krzyża. Nie jest to jednak prawdą. Najpierw ksiądz wraz z asystą, czyli wszystkimi, którzy mu towarzyszą, zmierza do ołtarza i składa na nim pocałunek”.
/http://mateusz.pl/mt/wj/fz/04.asp/
IMG_5633PPPp.jpg
Galeria:  Katecheza (3)

Katecheza dla dorosłych (1) – 14.09.2017

KATECHEZA DLA DOROSŁYCH (1)- 14 września 2017
TEMAT: Msza Święta
„Kościół od początku swojego istnienia kierował katechezę przede wszystkim do dorosłych. Jak pisze R. Murawski, wszystkie teksty biblijne zawierające jakieś odniesienia do praktyki chrztu w Kościele czasów apostolskich wskazują dość jednoznacznie na to, że udzielano go w zasadzie ludziom dorosłym”.
IMG_5284p.jpg  IMG_5286p.jpg
Galeria: Katecheza
Czytaj dalej Katecheza dla dorosłych (1) – 14.09.2017