Archiwum kategorii: Katecheza dla dorosłych

Katecheza Dorosłych – 26.04.2018

Temat: Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu

Stwierdzenie o tym, że grzechy (bluźnierstwo) przeciwko Duchowi Świętemu nie mogą zostać darowane, znajdujemy w Ewangelii św. Marka. Wypowiedział je Jezus widząc zatwardziałość faryzeuszy i to, z jak wielką siłą przeciwstawiali się Ewangelii i Jego cudom je potwierdzającym.

Warto zatem zastanowić się nad przestrogą, jaką znajdujemy w Katechizmie Kościoła Katolickiego: „Kto by… zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. (Mk 3, 29).

kkkkk.jpg

GALERIA: Katecheza

Katecheza dorosłych – 08.03.2018

Katecheza dorosłych – SAKRAMENTALIA

KKK 1667 „Święta Matka Kościół ustanowił sakramentalia. Są to znaki święte, które z pewnym podobieństwem do sakramentów oznaczają skutki, przede wszystkim duchowe, a osiągają je przez modlitwę Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia głównego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia” (Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 60; por. KPK, kan. 1166; KKKW, kan. 867).

IMG_7703...

GALERIA: Katecheza

 

Katecheza dorosłych – 22.02.2018

Katecheza: Łaski sakramentalne

Łaska Boża jest to dar wewnętrzny i nadprzyrodzony, który Bóg daje człowiekowi ze względu na zasługi Pana Jezusa, aby nas zbawić.
Łaską uczynkową nazywamy tę łaskę Bożą, która pomaga spełniać uczynki potrzebne do zbawienia.
Łaską uświęcającą nazywamy tę łaskę Bożą, która duszę człowieka oczyszcza, uświęca, czyni ją piękną i podnosi nas do godności dzieci Bożych.

Ten niewidzialny, czyli wewnętrzny dar, niezasłużony, nadprzyrodzony, który nam Pan Bóg daje dla zasług Jezusa Chrystusa, aby nas zbawić, nazywamy łaską Boską.

IMG_7646pp.jpg

GALERIA: Katecheza_22.02.2018

 

Katecheza dorosłych – 14.12.2017

Księgi Liturgiczne
„Serce” Mszy Świętej – Modlitwa eucharystyczna.

Polska edycja Mszału Rzymskiego zawiera aż dziesięć różnych Modlitw eucharystycznych.

Pierwsza – tzw. Kanon Rzymski, stosowana była w Kościele jako jedyna przez ponad  tysiąc sześćset lat.
Druga – najczęściej dziś odmawiana, znana była już na początku III wieku.
Trzecia – w tej Modlitwie odnajdujemy zachwyt nad światem stworzonym i pełen wdzięczności podziw dla Boga Stwórcy.
…………………………………..
Trzy Modlitwy eucharystyczne dla Mszy Świętych z udziałem dzieci głoszą swymi tematami, że Bóg jest naszym Ojcem, miłuje nas oraz że każde dziecko jest powołane do wdzięczności wobec Boga.

zw.jpg

GALERIA: Katecheza

 

Katecheza dla dorosłych (3) – 12.10.2017

TEMAT: Msza Święta (3)

„Szukając zrozumienia Eucharystii, największego Daru Pana Jezusa, w którym ofiarowuje nam siebie samego, warto przejść krok po kroku całą drogę, po której On do nas biegnie.

Od jakiego zatem gestu zaczyna się Eucharystia? Najczęściej dawana spontanicznie odpowiedź brzmi: znak krzyża. Nie jest to jednak prawdą. Najpierw ksiądz wraz z asystą, czyli wszystkimi, którzy mu towarzyszą, zmierza do ołtarza i składa na nim pocałunek”.

/http://mateusz.pl/mt/wj/fz/04.asp/

IMG_5633PPPp.jpg

GALERIA: Katecheza (3)

Katecheza dla dorosłych (1) – 14.09.2017

KATECHEZA DLA DOROSŁYCH (1)- 14 września 2017

TEMAT: Msza Święta

„Kościół od początku swojego istnienia kierował katechezę przede wszystkim do dorosłych. Jak pisze R. Murawski, wszystkie teksty biblijne zawierające jakieś odniesienia do praktyki chrztu w Kościele czasów apostolskich wskazują dość jednoznacznie na to, że udzielano go w zasadzie ludziom dorosłym”.

Na pierwszym spotkaniu katechezy dla dorosłych Ks. Proboszcz podjął temat Mszy Świętej:

Msza Święta to największy skarb naszej wiary – paschalna ofiara Boga, który tak zakochał się w człowieku, że postanowił stać się jego pokarmem. Człowiek w swej drodze do nieba odżywia się Bogiem. Niepojęty pomysł na bliskość! Aby jednak Pokarm ten mógł działać, konieczna jest żywa wiara. A rodzi się ona z poznania i przylgnięcia do Miłości, jaką otrzymujemy. We Mszy Św otrzymujemy więcej niż aniołowie w niebie. Eucharystia Rodzi też żywą wiarę konieczną do tego, aby żyć Tym, Kim się karmimy…

IMG_5284p.jpg

IMG_5286p.jpg

GALERIA: Katecheza