Archiwum kategorii: Różaniec

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

IMG_3269...Uroczystość Św. Bożej Rodzicielki – 1 stycznia 2016

Boskie macierzyństwo jest pierwszym i najważniejszym przywilejem Maryi, z którego wynikają wszystkie inne przyczyny jej czci i szczególnej roli w Kościele. Święto Boskiego Macierzyństwa wprowadził do liturgii papież Pius XI w 1931 r., chcąc w ten sposób uczcić 1500. rocznicę Soboru Efeskiego (431 r.), na którym przyznano Maryi tytuł „Theotokos” (Bogarodzica).

 

 

RÓŻANIEC NA CAŁY ROK

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na 2016 rok:

Styczeń
Ogólna: Aby szczery dialog między ludźmi wyznającymi różne religie przyniósł owoce pokoju i sprawiedliwości.
Ewangelizacyjna: Aby poprzez dialog i miłość braterską, dzięki łasce Ducha Świętego, zostały przezwyciężone podziały wśród chrześcijan.

Czytaj dalej Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki