Archiwum kategorii: Z życia parafii

Ingres Arcybiskupa Grzegorza Rysia – 04.11.2017

W sobotę 4 listopada 2017 r. o godz. 11.00. odbył się ingres metropolity łódzkiego, abp Grzegorza Rysia do bazyliki archikatedralnej w Łodzi.

„Pan Bóg buduje swój Kościół z kamieni, które dobiera on sam, układa w miejscach, które dla tych kamieni przewidział. Dzieje się to w Łodzi od blisko stu lat, kiedy powstała tu diecezja, wcześniej była przekazywana wiara na tych terenach, ale w sposób strukturalny od blisko stu lat dokonuje się ten proces. Pan w sowich wyrokach zrządził, że mam być jednym z kamieni w tej budowie…

Módlmy się razem o to, byśmy pozwolili się Panu Bogu używać w budowie tego pięknego Kościoła, jakim jest Kościół łódzki” – podkreślił abp Ryś.

W homilii ks. abp Grzegorz Ryś nawiązując do ewangelii, mówił o uczcie weselnej Oblubieńca:

–  Jesteśmy tu i teraz na uczcie weselnej Chrystusa i Kościoła, to ich dwoje chcemy uczcić, z racji na nich tu jesteśmy. Chrystus i Kościół, chcemy potwierdzić ich pierwszeństwo w naszym życiu. Oto są gody Baranka i jego małżonka się przystroiła, gody Baranka – to odkrycie prowadzi naszą refleksje dalej i nadaje naszej weselnej radości szczególną wrażliwość, wiemy bowiem dobrze jak i gdzie dokonały się zaślubimy Baranka z Kościołem, wiemy, że na Golgocie.

Nowy metropolita łódzki ma 53 lata. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1988 r. z rąk ks. kard. Franciszka Macharskiego w Katedrze Wawelskiej. Biskupem jest od 2011 r., a motto jego posługi brzmi – „Moc w słabości”.

in1.jpg

in2.jpg

in3.jpg

 

Katecheza dla dorosłych (4) – 26.10.2017

Msza Święta (4) – Gesty i postawy modlitewne.

Klęczymy, stoimy, siedzimy w czasie Mszy Świętej.

Przepisy liturgiczne zachęcają do zachowania przez wszystkich uczestników jednolitych postaw ciała. Postawa stojąca w naszej europejskiej kulturze oznacza zawsze szacunek, opanowanie, gotowość do wykonania określonych zadań. Postawa siedząca ułatwia wsłuchanie się w proklamowane, a później komentowane Słowo Boże. Postawa klęcząca zawsze oznacza uwielbienie Boga, a także uznanie własnej grzeszności

IMG_5762p.jpg

FOTO: Katecheza 4

Z życia parafii – 16 i 22 października 2017

16.10.2017 – 39. Rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża

Filmy:
1. Dzieci dla Św. Jana Pawła II (1)
2. Dzieci dla Św. Jana Pawła II (2)
3. Dzieci dla Św. Jana Pawła II (3)
4. Dzieci dla Św. Jana Pawła II (4)
5. Dzieci dla Św. Jana Pawła II (5)

dzieci.jpg

22.10.2017 – Wspomnienie św. Jana Pawła II

Boże, bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli święty Jan Paweł II, papież, kierował całym Kościołem, † spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca * na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka. * Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Święty Janie Pawle II – módl się za nami!

Film: Św. Jan Paweł II

Katecheza dla dorosłych (3) – 12.10.2017

TEMAT: Msza Święta (3)

„Szukając zrozumienia Eucharystii, największego Daru Pana Jezusa, w którym ofiarowuje nam siebie samego, warto przejść krok po kroku całą drogę, po której On do nas biegnie.

Od jakiego zatem gestu zaczyna się Eucharystia? Najczęściej dawana spontanicznie odpowiedź brzmi: znak krzyża. Nie jest to jednak prawdą. Najpierw ksiądz wraz z asystą, czyli wszystkimi, którzy mu towarzyszą, zmierza do ołtarza i składa na nim pocałunek”.

/http://mateusz.pl/mt/wj/fz/04.asp/

IMG_5633PPPp.jpg

GALERIA: Katecheza (3)

Z życia parafii – 01.10.2017

Poświęcenie różańców dzieciom komunijnym

Odmawiając różaniec, rozważamy razem z Maryją wydarzenia z Ewangelii, które Ona rozważała w swoim sercu. Mamy nie tylko rozważać postawę Jezusa i Maryi, ale naśladować Ich w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.
Wiele razy w historii modlitwa różańcowa odmawiana z wiarą zaważyła na losach narodów. W życiu ludzi zmagających się z grzechem, trudnościami i nałogami różaniec jest jakby liną ratunkową. Jest to modlitwa, która przemienia świat, zwłaszcza gdy jest odmawiana wspólnie. Nasze rodziny, Ojczyzna i świat walczą teraz z przytłaczającymi siłami zła. Dziś potrzebujemy pomocy Maryi bardziej niż kiedykolwiek przedtem.

IMG_5484pp.jpg

GALERIA: Poświęcenie

Katecheza dla dorosłych (1) – 14.09.2017

KATECHEZA DLA DOROSŁYCH (1)- 14 września 2017

TEMAT: Msza Święta

„Kościół od początku swojego istnienia kierował katechezę przede wszystkim do dorosłych. Jak pisze R. Murawski, wszystkie teksty biblijne zawierające jakieś odniesienia do praktyki chrztu w Kościele czasów apostolskich wskazują dość jednoznacznie na to, że udzielano go w zasadzie ludziom dorosłym”.

Na pierwszym spotkaniu katechezy dla dorosłych Ks. Proboszcz podjął temat Mszy Świętej:

Msza Święta to największy skarb naszej wiary – paschalna ofiara Boga, który tak zakochał się w człowieku, że postanowił stać się jego pokarmem. Człowiek w swej drodze do nieba odżywia się Bogiem. Niepojęty pomysł na bliskość! Aby jednak Pokarm ten mógł działać, konieczna jest żywa wiara. A rodzi się ona z poznania i przylgnięcia do Miłości, jaką otrzymujemy. We Mszy Św otrzymujemy więcej niż aniołowie w niebie. Eucharystia Rodzi też żywą wiarę konieczną do tego, aby żyć Tym, Kim się karmimy…

IMG_5284p.jpg

IMG_5286p.jpg

GALERIA: Katecheza

 

Z życia parafii – 08.09.2017

Sakrament Małżeństwa – 08.09.2017

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KPK, kan.1055, § 1.).

Święty Paweł mówi: „Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół… Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła” (Ef 5, 25. 32).

IMG_5252pp.jpg

GALERIA: Sakrament Małżeństwa