Archiwum kategorii: Z życia parafii

Z życia parafii – 6.12.2021

Święty Mikołaj jest jednym z najpopularniejszych świętych. Jest przedstawiany w stroju biskupim z mitrą i pastorałem. Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał go „patronem daru człowieka dla człowieka”. Zmarł, jak podaje tradycja, 6 grudnia 343 roku. Tego dnia przypada również jego wspomnienie w Kościele. 

Galeria: Mikołaj 

Roraty – 2021

„Rorate Caeli” to jeden z najpiękniejszych gregoriańskich śpiewów, kojarzony z Adwentem – czasem oczekiwania na Boże Narodzenie. 
Słowa refrenu: „Spuśćcie rosę niebiosa a obłoki niech wyleją Sprawiedliwego” (por. Iz 45, 8) stanowią przewodni motyw adwentowej liturgii.

Foto: Roraty

Nabożeństwo Różańcowe – 2021

Obietnice Matki Bożej dla odmawiających różaniec:

 1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma wyjątkowe łaski.

 2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.

 3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.
 4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.
 5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie.
 6. Ktokolwiek będzie odmawiał różaniec i odda się rozmyślaniu nad jego świętymi tajemnicami, nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie karał w swojej sprawiedliwości, nie zginie śmiercią niespodziewaną, jeżeli będzie sprawiedliwym, wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym życia wiecznego.
 7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca – nie umrze bez sakramentów Kościoła.
 8. Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.
 9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego.
 10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
 11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca.
 12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.
 13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.
 14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.
 15. Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

Galeria: Nabożeństwo Różańcowe

Z życia parafii – w trosce o bezdomnych

Dom Wspólnoty im. PIERWSZYCH SIEDMIU DIAKONÓW

Na terenie naszej parafii przy ul. Konopnej 17 został założony dom dla osób bezdomnych.  Ideą jest stworzenie domu wspólnotowego dla osób którzy tracąc wszystko weszli na drogę bezdomności, ale którzy nadal noszą w sercu pragnienie powrotu do samodzielności, pełni życia społecznego, rodzinnego, do życia wiarą. Bezdomni ci to osoby które ukończyły różnego rodzaju terapię, są raczej sprawni fizycznie i rokują powrót do normalności. Luka w systemie społecznym nie daje szans wyrwania się z bezdomności i osoby te skazane są zazwyczaj na przetłoczone domy opieki które niczego nie oferują. Panowie którzy do nas trafili i będą trafiali będą polecone przez swoich dotychczasowych opiekunów z różnych domów społecznych z Łodzi jako osoby rokujące, a w szczególności będą to podopieczni Sióstr Kalkutek z Łodzi.

Prosimy o modlitwę w intencji tego dzieła.

Galeria: Dom Wspólnoty

Jeśli chcesz włączyć się tą inicjatywę proszę o kontakt: Adrian tel.

515044450  bezdomni(at)seliga.pl

Galeria: