Misje święte

Misje święte – 29.04 – 06.05.2017

MODLITWA W INTENCJI MISJI
O Jezu. Boski nasz Odkupicielu, który
przyszedłeś rzucić ogień na ziemię i bardzo
pragniesz, aby on już zapłonął (Łk 12 49)
rozpal nasze umysły i serca pragnieniem
zbawienia całego świata i każdego człowieka,
aby nikt nie zginął z tych, których Ci dał
Ojciec i by także naszego pokolenia nikt nie
wyrwał z Twojej ręki (J 10, 28).
O Jezu, Dobry Pasterzu, wzbudź w naszym
Kościele apostolską gorliwość pasterzy i
wiernych. Pobłogosław dzieło Misji
Świętych, które podejmujemy
Czytaj dalej: MISJE ŚWIĘTE
Program Misji Miłosierdzia:
Sobota – Rozpoczęcie powitaniem o godz. 17.15 obraz przyjeżdża o 17,30
Godz. 18 – Msza św. (Program powitania – patrz: PRO MEMORIA)
Niedziela – Bóg jest miłością (nauki wstępne)
Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę: 8.00; 10.00; 11.30 (dzieci); 16.30. o godz. 15,00 W Godzinie Miłosierdzia (nabożeństwo w kościele)
(od poniedziałku) Różaniec (jedna tajemnica)
i wprowadzenie do Misji Miłosierdzia – 15 minut przed Mszą św. o 10,00 oraz Nabożeństwo Majowe z wprowadzeniem do Misji Miłosierdzia o 17,30
Czytaj dalej:  PROGRAM MISJI MIŁOSIERDZIA
Czytaj dalej:  Pro Memoria – Misje Miłosierdzia
milosierny.jpg

Całość: MISJE MIŁSIERDZIA