Adoracja Eucharystyczna – 03.09.2017

Uwielbiam Cię Stwórco i Panie, utajony w Najświętszym Sakramencie. Uwielbiam Cię za wszystkie dzieła rąk Twoich, w których mi się ukazuje tyle mądrości, dobroci i miłosierdzia, o Panie, rozsiałeś tyle piękna na ziemi, a ono mi mówi o piękności Twojej, choć są tylko słabym odbiciem Ciebie, Niepojęta Piękności. Choć ukryłeś i utaiłeś piękność Swoją, oko moje oświecone wiarą dosięga Ciebie i dusza moja poznaje Stwórcę swego, najwyższe swe dobro i serce moje całe tonie w modlitwie uwielbienia.

ad.jpg

AUDIO: Adoracja

 

Z życia parafii – 03.09.2017

Sakrament Chrztu Świętego – 03.09.2017

Cały Lud Boży wyznaje, pielęgnuje i przekazuje wiarę apostolską, w której chrzci się dzieci. Jego członkowie powinni rozumieć godność i znaczenie sakramentu chrztu w Bożym planie zbawienia człowieka.
Duszpasterze powinni wykorzystać wszystkie dostępne im środki duszpasterskie, aby wierni powierzeni ich posłudze, pogłębiali swą wiarę przez sakramenty, znali przepisy dotyczące sprawowania chrztu dzieci i byli przygotowani do udziału w liturgii oraz do wychowania dzieci w wierze.

IMG_5157pp.jpg

GALERIA: Chrzest Święty

 

Z życia parafii – 03.09.2017

Msza Święta dla dzieci i poświęcenie przyborów szkolnych.

Wszechmogący Boże, prosimy Cię, pobłogosław przybory szkolne, pobłogosław tych, którzy będą nimi się posługiwać, wzrastając w mądrości i w wierze, spełnij to, czego pragną i daj im radość z oczekiwanych wyników i duchowego wzrostu. Napełnij ich serca światłem Ducha Świętego i umocnij na drodze wiary. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.

Panie Jezu Chryste, Ty wielką miłością otaczałeś dzieci i błogosławiłeś je. Ty powiedziałeś: „Kto przyjmuje jedno z dzieci, Mnie przyjmuje”. Prosimy Cię, błogosław naszym dzieciom i oświeć ich umysły, wzmocnij wolę, aby zawsze szły drogą Twoich przykazań. Niech wzrastają w latach, mądrości i Twojej łasce, niech odważnie wyznają wiarę w Ciebie i niech Ciebie miłują ponad wszystko. Broń ich od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa, by z czystym sumieniem zdążali do Twojego królestwa. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.  Amen.

IMG_5184.JPG

GALERIA: Poświęcenie

 

Intencje Mszalne – 03.09.2017

XXII  NIEDZIELA  ZWYKŁA   – 03 września 2017

22.jpg

 8.00  O Boże błog., opiekę MBNP i zdrowie  dla Liliany z ok. urodzin i imienin
10.00 + Joanna i Franciszek Konopka, Stanisław i Edward Król
11.30  O Boże błog. i opiekę MBNP dla Moniki i Adriana Seligów w 13 rocz. ślubu
16.30  O Boże błog., opiekę MBNP dla Teresy i Pawła Hasińskich w 29 rocz. ślubu
Czytaj dalej Intencje Mszalne – 03.09.2017

Ogłoszenia Parafialne – 03.09.2017

w2XXII  Niedziela Zwykła

1.Dzisiaj z racji I niedzieli miesiąca, adoracja Najświętszego Sakramentu na zakończenie każdej Mszy św.

2. W piątek Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – po mszy św. obrzęd błogosławieństwa ziarna siewnego i nasion.

3. W następną niedzielę, ofiary na Tacę gospodarczą – przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z budową parkingu przy naszym kościele. Bóg zapłać.

4. ZIEMIA ŚWIĘTA – „Śladami Odkupiciela” – 9 dniowa samolotowo – autokarowa  Pielgrzymka do Ziemi Świętej z naszej Parafii.  To ziemia umiłowana i wybrana przez Boga. Ziemia, gdzie zrodziła się Ewangelia, w której tkwią korzenie naszej wiary. Nawiedzenie sanktuariów związanych z ziemskim życiem Jezusa, Maryi i Apostołów, to powrót do kolebki wiary chrześcijańskiej i rodzącego się Kościoła.

TERMIN  PIELGRZYMKI   06 do 14  kwietnia 2018 roku. Zapisy na Pielgrzymkę w zakrystii i kancelarii parafialnej  do końca tego tygodnia.

Czytaj dalej Ogłoszenia Parafialne – 03.09.2017

Sakrament Małżeństwa – 02.09.2017

Pan Bóg bardzo poważnie traktuje człowieka, wkładając w jego ręce odpowiedzialność za drugiego człowieka. Słowa współmałżonka, które padają wobec Boga i Kościoła, są programem rodzinnego szczęścia na całe życie. Nie dziwmy się, że Kościół, który stoi na straży Bożego prawa, równie poważnie traktuje człowieka. Jeśli ktoś publicznie powiedział: ślubuję wierność, miłość, uczciwość oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci”, to to słowo coś znaczy. Wypowiedziane przed Bogiem staje się miarą wielkości człowieka.

IMG_4771.JPG

IMG_4829.JPG

GALERIA: Sakrament Małżeństwa