Katecheza dorosłych – 22.02.2018

Katecheza: Łaski sakramentalne

Łaska Boża jest to dar wewnętrzny i nadprzyrodzony, który Bóg daje człowiekowi ze względu na zasługi Pana Jezusa, aby nas zbawić.
Łaską uczynkową nazywamy tę łaskę Bożą, która pomaga spełniać uczynki potrzebne do zbawienia.
Łaską uświęcającą nazywamy tę łaskę Bożą, która duszę człowieka oczyszcza, uświęca, czyni ją piękną i podnosi nas do godności dzieci Bożych.

Ten niewidzialny, czyli wewnętrzny dar, niezasłużony, nadprzyrodzony, który nam Pan Bóg daje dla zasług Jezusa Chrystusa, aby nas zbawić, nazywamy łaską Boską.

IMG_7646pp.jpg

GALERIA: Katecheza_22.02.2018

 

Ogłoszenia Parafialne – 18.02.2018

I Niedziela Wielkiego Postu

  1. Ofiary składane dzisiaj na tacę przeznaczone są na budowę kościołów Archidiecezji Łódzkiej. Serdeczne Bóg zapłać za ofiarność.
  1. W Popielec do puszek na Dzieła Caritas Archidiecezji Łódzkiej zebraliśmy 260 zł. Za dar Waszych serc składam  serdeczne Bóg zapłać!
  1. We wszystkie piątki Wielkiego Postu będzie nabożeństwo DROGI KRZYŻOWEJ o   17.30 które poprowadzą  MINISTRANCI  i Msza Św.
  1. W każdą niedzielę Wielkiego Postu GORZKIE ŻALE z nauką pasyjną o godz. o godz. 16.30  po nich Msza Św.

gorzkie_z.jpg

Czytaj dalej Ogłoszenia Parafialne – 18.02.2018

Środa Popielcowa – 14.02.2018

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mt 1,15) lub „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz” (por Rdz 3,19). Pochylając głowę do posypania popiołem pomyśl właśnie o tym, że oto Chrystus, Który jest także Panem czasu i wieczności powołuje cię właśnie do czegoś większego, do nieśmiertelności.

IMG_7601pp.jpg

GALERIA: Środa Popielcowa

 

Światowy Dzień Chorego -11.02.2018

Sakrament Namaszczenia Chorych

„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5,14-15)

„Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił (por. Jk 5,14-16), a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu” (KK 11; por. KKK 1499)

IMG_7571p.jpg

GALERIA: Sakrament Chorych

Ogłoszenia Parafialne – 11.02.2018

VI Niedziela Zwykła

  1. Od dzisiaj do soboty będzie trwał 51 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Zachęcamy wszystkich do pokuty i modlitwy o trzeźwość oraz do składania  przyrzeczeń trzeźwościowych w wyłożonej na ołtarzu specjalnej „Księdze wyrzeczeń”. W Popielec zbiórka do puszek na potrzeby Caritas naszej Archidiecezji.
  2. Dzisiaj 11 lutego – wspomnienie NMP z LourdesXXVI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie chorych na mszę św. o godz. 16.3o w czasie której zostanie udzielony Sakrament Namaszczenia Chorych. Prosimy aby rodziny i sąsiedzi pomogli chorym w dotarciu do kościoła. 3. ŚRODĄ POPIELCOWĄ rozpoczynamy OKRES WIELKIEGO POSTU, czas  pokuty, wewnętrznej przemiany i odnowy życia chrześcijańskiego. W tym dniu obowiązuje post ścisły i wstrzymanie się od spożywania pokarmów mięsnych. Post ścisły, ilościowy,  czyli 3 posiłki w ciągu dnia obowiązuje wiernych od 18 do 60  roku życia, a od potraw mięsnych od 14 roku do śmierci.

         Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 10 .00 i 18.00.

dch.jpg

Czytaj dalej Ogłoszenia Parafialne – 11.02.2018

Sakrament Małżeństwa – 10.02.2018

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA – 10.02.2018
Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. /KKK/

IMG_7532ppp.jpg

GALERIA: Sakrament Małżeństwa