Archiwa miesięczne: Styczeń 2016

Ogłoszenia Parafialne – 10.01.2016

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

  1. Dzisiaj koniec okresu Narodzenia Pańskiego, od jutra okres zwykły. Mimo to zgodnie z polską tradycją do 2 lutego zachowujemy choinki, żłóbek i śpiewamy kolędy.
  2. W następną niedzielę po mszy św. o 11.30 odbędzie się duszpasterskie spotkanie   dla rodziców klas III przed I Komunią ich dzieci. Obecność obowiązkowa.

Czytaj dalej Ogłoszenia Parafialne – 10.01.2016

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

Uroczystość Św. Bożej Rodzicielki – 1 stycznia 2016
Boskie macierzyństwo jest pierwszym i najważniejszym przywilejem Maryi, z którego wynikają wszystkie inne przyczyny jej czci i szczególnej roli w Kościele. Święto Boskiego Macierzyństwa wprowadził do liturgii papież Pius XI w 1931 r., chcąc w ten sposób uczcić 1500. rocznicę Soboru Efeskiego (431 r.), na którym przyznano Maryi tytuł „Theotokos” (Bogarodzica).

RÓŻANIEC NA CAŁY ROK

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na 2016 rok:
Styczeń
Ogólna: Aby szczery dialog między ludźmi wyznającymi różne religie przyniósł owoce pokoju i sprawiedliwości.
Ewangelizacyjna: Aby poprzez dialog i miłość braterską, dzięki łasce Ducha Świętego, zostały przezwyciężone podziały wśród chrześcijan.

Czytaj dalej Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki